A Town ens prenem molt seriosament la protecció de les vostres dades personals i les de la vostra empresa. Per això i a través de la següent informació us expliquem per què les utilitzem.

En cas d’haver-vos demanat les dades a través d’un formulari:

Responsable de les dades
TOWN (Externa Comunicació, slu)

Finalitat
Gestió de clients, administrativa, comptable i fiscal.

Legitimació
Legitimació per consentiment de l’interessat.

Destinataris
No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Identitat Responsable

Identitat: TOWN ( Externa Comunicació, slu) NIF: B61504551
Direcció postal: ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA
Telèfon: 932076990
Correu electrònic: town@hello-town.com

Finalitat

A TOWN (Externa Comunicació, slu) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis. Les dades personals s’han de conservar un mínim de 5 anys després de rescindida la relació entre les parts.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades és el Consentiment de l’interessat a poder realitzar els serveis de la societat.

Destinataris

No se cediran dades a tercers sempre que no sigui per obligat compliment. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TOWN (Externa Comunicació, slu) estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TOWN (Externa Comunicació, slu) deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir la persona interessada pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals. Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Per fer-ho, podreu utilitzar els formularis habilitats per l’empresa, o bé adreçar un escrit a ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA, oa l’adreça de correu town@hello-town.com. A més, linteressat podrà dirigir-se a lAutoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar reclamació. Si hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets quant a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

Si les seves dades consten en determinats documents de la nostra empresa:  

Responsable de les dades
TOWN (Externa Comunicació, slu)

Finalitat
Enviar comunicacions sobre els nostres serveis.

Legitimació
Legitimació per consentiment de l’interessat.

Destinataris
No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Identitat Responsable

Identitat: TOWN ( Externa Comunicació, slu) NIF: B61504551
Adreça postal: ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA
Telèfon: 932076990
Correu electrònic: town@hello-town.com

Finalitat

A TOWN (Externa Comunicació, slu) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres serveis. Les Dades personals es conservaran un mínim de 5 anys després de rescindida la relació entre les parts.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el Consentiment de l’interessat per poder realitzar els serveis de la societat.

Destinataris

No se cediran dades a tercers sempre que no sigui per obligat compliment. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TOWN (Externa Comunicació, slu) estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TOWN (Externa Comunicació, slu) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir la persona interessada pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA, o a l’adreça de correu town@hello-town.com. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Informació Adicional

Les dades personals que tractem a TOWN (Externa Comunicació, slu) procedeixen del mateix interessat. No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Si les seves dades consten en determinats documents de la nostra empresa, com pressupostos o factures:

Responsable de les dades
TOWN (Externa Comunicació, slu)

Finalitat
Gestió de Clients, Comptable, Fiscal i Administrativa.

Legitimació
Legitimació per consentiment de l’interessat.

Destinataris
No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Identitat Responsable

Identitat: TOWN ( Externa Comunicació, slu) NIF: B61504551
Adreça postal: ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA
Telèfon: 932076990
Correu electrònic: town@hello-town.com

Finalitat

A EXTERNA IMATGE I COMUNICACIÓ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar administrativament i comercialment la cartera de clients de l’empresa. Realitzar accions de màrqueting ofertes i publicitat dels serveis de l’empresa. Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats oferts de serveis del seu interès. Poder oferir serveis d’acord amb els seus interessos / millorar la usabilitat dels fòrums i elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. Les Dades personals es conservaran un mínim de 5 anys després de rescindida la relació entre les parts.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el Consentiment de l’interessat per poder realitzar els serveis de la societat.

Destinataris

No se cediran dades a tercers sempre que no sigui per obligat compliment. No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TOWN (Externa Comunicació, slu) estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TOWN (Externa Comunicació, slu) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir la persona interessada pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l’accés a la seva dada personal. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA, o a l’adreça de correu town@hello-town.com. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Si disposem de dades personals dels nostres treballadors o treballadors subcontractats per algun projecte que estem portant a terme amb la seva empresa:

Responsable de les dades
TOWN (Externa Comunicació, slu)

Finalitat
Recursos humans.

Legitimació
Legitimació per execució d’un contracte.

Destinataris
Es cediran dades a tercers per poder complir amb obligacions legals.

Drets
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Identitat Responsable

Identitat: TOWN ( Externa Comunicació, slu) NIF: B61504551
Adreça postal: ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA
Telèfon: 932076990
Correu electrònic: town@hello-town.com

Finalitat

A TOWN (Externa Comunicació, slu) tractarem les seves dades per a realitzar tots els tràmits necessaris derivats de la nostra relació laboral: contractes de treball, nòmines, declaracions fiscals, prevenció de riscos laborals, etc. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació laboral, no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, o per obligació legal. L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Legitimació

Legitimació per execució d’un contracte: El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte laboral, en el qual l’interessat en forma part. La comunicació de dades personals és un requisit necessari per a subscriure un contracte, per tant, està obligat a facilitar-los. La conseqüència de no facilitar les dades és la de no execució del contracte laboral.

Destinataris

Les seves dades es comunicaran a terceres empreses que realitzen serveis de prevenció de riscos laborals i assessoria laboral. També es comunicaran a la seguretat social, agència tributària i entitats bancàries.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TOWN (Externa Comunicació, slu) estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TOWN (Externa Comunicació, slu) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir la persona interessada pot exercir els següents drets: Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a ROGER DE LLURIA 116 – 08037 BARCELONA, o a l’adreça de correu town@hello-town.com. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.