Aspanin

Aspanin és una petita associació de Badalona que treballa perquè les persones amb discapacitat tinguin una vida plena i amb igualtat de condicions. Nosaltres posem el nostre gra de sorra per donar a conèixer la seva gran tasca a tothom

Memòria

Per a les entitats sense afany de lucre i que treballen per a la societat, la transparència i la rendició de comptes no només és un compromís sinó un dels fonaments de la confiança que les fa fortes. Per això, vam crear per a Aspanin la seva primera memòria apostant per un disseny i un tractament de les dades atractiu i accessible a tots els públics.

Client: Aspanin